„vieno langelio“
principu veikiantis
kompetencijų centras

Skaitmeninių inovacijų centras „Smart Society“ orientuojasi į paslaugų ūkio subjektams teikimą šiose srityse stiprinant Vidurio bei Vakarų Lietuvos įmonių konkurencingumą:

 • modernios ugdymosi technologijos ir procesai;
 • dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir produktai;
 • socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti, novatoriški verslo modeliai;
 • lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo technologijos

Teikiamos paslaugos apima:

 • Vizijos ir strategijų verslui kūrimas;
 • Darbuotojų švietimas, perkvalifikavimas bei įgūdžių ugdymas pasitelkiant skaitmenizuotas technologijas;
 • Konceptų tikrinimas bei prototipavimas;
 • Inkubatoriaus/akseleratoriaus parama;
 • Rinkos įvertinimas;
 • Mentorystė;
 • Prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ugdymo, verslo tobulinimo srityse;
 • Tradicinių ir naujųjų medijų technologijų, užtikrinančių mokymosi lankstumą, patrauklumą ir efektyvumą kūrimas ir diegimas;
 • Autonomiško mokymosi technologijų, gerinančių išmokimo kokybę kūrimas ir diegimas;
 • Švietimo didaktikos technologijų, užtikrinančių mokymo ir mokymosi priemonių interaktyvumą (pvz.: e. mokymosi priemonės, simuliacinės programos, edukaciniai e. žaidimai ir kt.), vizualumą ir patirtinį mokymąsi (pvz.: 3D spauda, virtualios aplinkos ir kt.), orientuotą į darbuotojų kūrybiškumą, pasirengimą pokyčiams ir naujovėms, kūrimas, diegimas ir tobulinimas;
 • Mišriųjų kompetencijos ugdymo technologijų prototipai ir paslaugos, leidžiantys užtikrinti reikalingų kompetencijų ir įgūdžių ugdymą laiku ir efektyviai, prisitaikant prie nuolat kintančios verslo ir viešojo sektoriaus aplinkos (prognozavimo metodikos, poveikio stebėsenos sistemos, tyrimai);
 • Interaktyviųjų, mokymosi iš patirties, probleminiu mokymusi grįstų mokymo ir mokymosi metodų prototipų kūrimas
 • Aukštos pridėtinės vertės kooperacijos (pvz.: asociatyvinės, klasterių, savitarpio pagalbos, savanorystės ir kt.) technologijos;
 • Mišrių rinkų kūrimo technologijos;
 • Gamybos procesų ir logistikos kaštų mažinimo technologijos;
 • Novatoriškų įmonių ir socialinio verslo organizacinių elementų ir procesų neatitikties patvirtintoms normoms simptomų nustatymo, vertinimo ir interpretavimo technologijos;
 • Novatoriškų įmonių ir socialinio verslo spartaus vystymo technologijos;
 • Greito prototipų kūrimo technologijos ir sistemos, skirtos dizaino produktų ir paslaugų kūrimui;
 • Simuliacinės platformos naujų dizaino produktų, paslaugų ir kūrybinių idėjų bandymams ir vertinimui;
 • Audiovizualinių ir juslinių technologijų kūrimas, naujų kūrybinių produktų ir paslaugų vystymui;
 • Technologijų perdavimo ir komercinimo modeliai, paslaugos ir technologijos, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimui ir eksportui.

SIC NARIAI